NIEUW!!! Uitslag Voorr. Bandst. 2e kl. Uitslag GF Bandst. 4e kl Uitslag GF Libre 1e klas Uitslag DF Libre Hoofdklas Uitslag Voorronde Bandst. 3e kl Uitslag GF Bandst 5e kl.

                     Welkom

Beste biljartliefhebber, Hierbij ontvangt u van ons, als commissie, de toegezegde enquête betreffende het onderzoek naar een eventueel anders op te zetten competitie-indeling. Wij ontvangen graag uw mening hierover, zodat wij een overzichtelijk beeld kunnen krijgen van de eventuele haalbaarheid hiervan. In overleg met de bestuursleden wedstrijdleiding teams- en PK’s is deze vragenlijst opgesteld. Ook willen we de indeling van het PK- seizoen graag veranderd zien op de speelkalender,  zodat hierdoor meer ruimte wordt gecreëerd  voor de speelweken van de teamwedstrijden. Graag ontvangen wij uw ingevulde vragenlijst voor 23 december terug, zodat wij als commissie nog ruimschoots de tijd hebben deze uitkomsten te bundelen. Met deze uitkomsten willen we dan een gedegen advies brengen richting het Bondsbestuur, om dit vervolgens ter stemming te kunnen brengen op de Algemene jaarvergadering komend jaar. Wij zijn benieuwd naar uw mening en zien uw ingevulde vragenformulier graag tegemoet. Deze kunt u mailen naar: commissie-teams@knbb-friesland.nl  VRAGENFORMULIER Namens de commissie; Andries Overwijk Willem Groeneveld Arend Bonnema ________________________________________________________________ Beste Biljart Vrienden, Nu bijna iedereen weer terug is van vakantie en het nieuwe seizoen weer voor de deur staat eerst een kleine terugblik van het afgelopen seizoen. Van ons district zijn een aantal teams die zich hadden geplaatst voor het nk  Al deze teams van harte gefeliciteerd. Een van deze teams konden de druk aan en zijn nationaal kampioen geworden. Al met al is het afgelopen seizoen in het algemeen goed verlopen. Op naar het nieuwe seizoen waar er een aantal dingen zijn verandert. Zo zijn er bestuursveranderingen. Johannes is na 25 jaar gestopt als wedstrijdleider pk. Hennie is gestopt als secretaris .Deze vacature staat nog open. Marina heeft het voor enkele maanden op zich genomen. Voor Johannes is inmiddels een plaatsvervanger gevonden Gerard Ketelaar is onze nieuwe wedstrijdleider pk. Gerard veel succes. Johannes en Hennie nog bedankt wat jullie zo vele jaren in het bestuur hebben betekent. Na een rumoerig begin met een extra leden vergadering is er besloten een commissie in het leven te roepen om te bekijken hoe het volgend seizoen verder moet met de indeling van de teams .Heren veel succes. Dan wil ik de arbiters van het district bedanken en hoop dit nieuwe seizoen weer op jullie te kunnen rekenen. Ik wil nog een ding kwijt als er problemen zijn  ga geen discussie houden op facebook er zijn wel andere manieren om dit op te lossen. Ik wens verder een ieder een succesvol en sportief biljart seizoen toe. Metro Voolstra.
District Friesland
© knbb-district-friesland
KNBB

                     Welkom

Beste biljartliefhebber, Hierbij ontvangt u van ons, als commissie, de toegezegde enquête betreffende het onderzoek naar een eventueel anders op te zetten competitie-indeling. Wij ontvangen graag uw mening hierover, zodat wij een overzichtelijk beeld kunnen krijgen van de eventuele haalbaarheid hiervan. In overleg met de bestuursleden wedstrijdleiding teams- en PK’s is deze vragenlijst opgesteld. Ook willen we de indeling van het PK- seizoen graag veranderd zien op de speelkalender,  zodat hierdoor meer ruimte wordt gecreëerd  voor de speelweken van de teamwedstrijden. Graag ontvangen wij uw ingevulde vragenlijst voor 23 december terug, zodat wij als commissie nog ruimschoots de tijd hebben deze uitkomsten te bundelen. Met deze uitkomsten willen we dan een gedegen advies brengen richting het Bondsbestuur, om dit vervolgens ter stemming te kunnen brengen op de Algemene jaarvergadering komend jaar. Wij zijn benieuwd naar uw mening en zien uw ingevulde vragenformulier graag tegemoet. Deze kunt u mailen naar: commissie-teams@knbb-friesland.nl  VRAGENFORMULIER Namens de commissie; Andries Overwijk Willem Groeneveld Arend Bonnema ________________________________________________________________ Beste Biljart Vrienden, Nu bijna iedereen weer terug is van vakantie en het nieuwe seizoen weer voor de deur staat eerst een kleine terugblik van het afgelopen seizoen. Van ons district zijn een aantal teams die zich hadden geplaatst voor het nk  Al deze teams van harte gefeliciteerd. Een van deze teams konden de druk aan en zijn nationaal kampioen geworden. Al met al is het afgelopen seizoen in het algemeen goed verlopen. Op naar het nieuwe seizoen waar er een aantal dingen zijn verandert. Zo zijn er bestuursveranderingen. Johannes is na 25 jaar gestopt als wedstrijdleider pk. Hennie is gestopt als secretaris .Deze vacature staat nog open. Marina heeft het voor enkele maanden op zich genomen. Voor Johannes is inmiddels een plaatsvervanger gevonden Gerard Ketelaar is onze nieuwe wedstrijdleider pk. Gerard veel succes. Johannes en Hennie nog bedankt wat jullie zo vele jaren in het bestuur hebben betekent. Na een rumoerig begin met een extra leden vergadering is er besloten een commissie in het leven te roepen om te bekijken hoe het volgend seizoen verder moet met de indeling van de teams .Heren veel succes. Dan wil ik de arbiters van het district bedanken en hoop dit nieuwe seizoen weer op jullie te kunnen rekenen. Ik wil nog een ding kwijt als er problemen zijn  ga geen discussie houden op facebook er zijn wel andere manieren om dit op te lossen. Ik wens verder een ieder een succesvol en sportief biljart seizoen toe. Metro Voolstra.
District Friesland
© knbb-friesland
KNBB