Mededelingen

Uitnodiging ALV KNBB District Friesland Deze vind plaats op 10 mei 2017. Locatie: BV De Bargebeck te St.Nicolaasga, aanvang 19:30 uur Agenda: klik HIER _____________________________________________ Nu de veranderingen in de PK’s een jaar opgeschort zijn, kunnen de inschrijvingen voor het driebanden klein 3e, 2e en 1e klas weer naar de WL PK’s gestuurd worden. De sluiting voor deze inschrijvingen is opgeschoven naar 15 jan 2017   De 3e klas speelt van 13 feb t/m 3 mrt De 2e klas van 6 t/m 31 mrt De 1e klas van 3 t/m 28 april   mvg Johannes Arbiters bij de gewestelijke finales. Aangezien het aantal beschikbare arbiters helaas is verminderd is besloten om bij de gewestelijke finales vier arbiters namens de bond af te vaardigen. Om toch voldoende arbiters bij die finales te hebben zullen de organiserende verenigingen dit viertal moeten aanvullen met vier (club)arbiters uit de eigen vereniging. Wij hopen dat dit een tijdelijke oplossing is en dat het arbiterskorps op korte termijn weer over voldoende arbiters beschikt. Alcoholbeleid. Er hebben zich enkele incidenten voorgedaan waarbij het gebruik van alcohol ter discussie stond. Het bestuur is van mening dat strikte handhaving van de regels en daarmee drooglegging niet bevorderlijk is voor de sportieve sfeer tijdens finales. Anderzijds is biljarten een wedstrijdsport en rijst de vraag waarom onthouding bij andere sporten vanzelfsprekend is en bij biljarten niet. Verder dienen arbiters geïnstrueerd te worden over “aanvoelen” van een wedstrijd en gedrag en regeltjes op elkaar af te stemmen. Vooralsnog enige soepelheid geven maar excessen aanpakken.   Rookbeleid. Met de versoepeling van de strenge anti-rookwet zijn diverse lokaalhouders weer overgestapt op roken. Zowel bij voorrondes als bij finales wordt daar weer stevig gerookt en worden spelers en arbiters ongewenst blootgesteld aan tabaksrook. Dat dit ongewenst is en soms ook de prestaties negatief kan beïnvloeden is voor ieder wel duidelijk. Anderzijds kan het bestuur hier weinig aan doen. Het blijft dan ook bij een ontmoedigingsbeleid. Om spelers die absoluut niet in rook willen of kunnen spelen de gelegenheid te geven om toch aan de PK’s mee te doen krijgen zij gelegenheid om te ruilen van locatie ingeval dat. Voorwaarde is dan wel dat het van elke lokaliteit vooraf bekend is dat hier al dan niet gerookt mag worden zodat de speler deze keuze ook kan maken. Ten aanzien van finales blijft de regel van kracht dat er niet gerookt wordt tenzij de deelnemers daar geen bezwaar tegen hebben. Deelnemers zijn zowel spelers als arbiters. Aanvulling op notulen jaarvergadering 2009. Gevraagd is naar de hoogte van de vergoedingen voor finales. Dit zou op de jaarvergadering 2009 te Franeker besloten zijn. Na onderzoek in archief bleek inderdaad dat de vergoedingen voor districts- en regiofinales verhoogd zijn naar resp. 150/200 euro ingaande seizoen 2009-2010. De volgende bestuursvergadering staat gepland voor 13-01- 2011.
District Friesland
© knbb-district-friesland
KNBB
Terug Bestuur Bestuur Verslagen ALV Verslagen ALV

Mededelingen

Uitnodiging ALV KNBB District Friesland Deze vind plaats op 10 mei 2017. Locatie: BV De Bargebeck te St.Nicolaasga, aanvang 19:30 uur Agenda: klik HIER _____________________________________________ Nu de veranderingen in de PK’s een jaar opgeschort zijn, kunnen de inschrijvingen voor het driebanden klein 3e, 2e en 1e klas weer naar de WL PK’s gestuurd worden. De sluiting voor deze inschrijvingen is opgeschoven naar 15 jan 2017   De 3e klas speelt van 13 feb t/m 3 mrt De 2e klas van 6 t/m 31 mrt De 1e klas van 3 t/m 28 april   mvg Johannes Arbiters bij de gewestelijke finales. Aangezien het aantal beschikbare arbiters helaas is verminderd is besloten om bij de gewestelijke finales vier arbiters namens de bond af te vaardigen. Om toch voldoende arbiters bij die finales te hebben zullen de organiserende verenigingen dit viertal moeten aanvullen met vier (club)arbiters uit de eigen vereniging. Wij hopen dat dit een tijdelijke oplossing is en dat het arbiterskorps op korte termijn weer over voldoende arbiters beschikt. Alcoholbeleid. Er hebben zich enkele incidenten voorgedaan waarbij het gebruik van alcohol ter discussie stond. Het bestuur is van mening dat strikte handhaving van de regels en daarmee drooglegging niet bevorderlijk is voor de sportieve sfeer tijdens finales. Anderzijds is biljarten een wedstrijdsport en rijst de vraag waarom onthouding bij andere sporten vanzelfsprekend is en bij biljarten niet. Verder dienen arbiters geïnstrueerd te worden over “aanvoelen” van een wedstrijd en gedrag en regeltjes op elkaar af te stemmen. Vooralsnog enige soepelheid geven maar excessen aanpakken.   Rookbeleid. Met de versoepeling van de strenge anti-rookwet zijn diverse lokaalhouders weer overgestapt op roken. Zowel bij voorrondes als bij finales wordt daar weer stevig gerookt en worden spelers en arbiters ongewenst blootgesteld aan tabaksrook. Dat dit ongewenst is en soms ook de prestaties negatief kan beïnvloeden is voor ieder wel duidelijk. Anderzijds kan het bestuur hier weinig aan doen. Het blijft dan ook bij een ontmoedigingsbeleid. Om spelers die absoluut niet in rook willen of kunnen spelen de gelegenheid te geven om toch aan de PK’s mee te doen krijgen zij gelegenheid om te ruilen van locatie ingeval dat. Voorwaarde is dan wel dat het van elke lokaliteit vooraf bekend is dat hier al dan niet gerookt mag worden zodat de speler deze keuze ook kan maken. Ten aanzien van finales blijft de regel van kracht dat er niet gerookt wordt tenzij de deelnemers daar geen bezwaar tegen hebben. Deelnemers zijn zowel spelers als arbiters. Aanvulling op notulen jaarvergadering 2009. Gevraagd is naar de hoogte van de vergoedingen voor finales. Dit zou op de jaarvergadering 2009 te Franeker besloten zijn. Na onderzoek in archief bleek inderdaad dat de vergoedingen voor districts- en regiofinales verhoogd zijn naar resp. 150/200 euro ingaande seizoen 2009-2010. De volgende bestuursvergadering staat gepland voor 13-01-2011.
District Friesland
© knbb-friesland
KNBB