Teams

 
klik -->   Disctrictscompetitieregelement 2019 - 2020
Geachte wedstrijdleiders en teamleiders. 
District Friesland speelt volgens het Belgisch systeem:
Dit houdt in dat een speler voor iedere 10% van zijn te maken aantal caramboles 1 partijpunt ontvangt (maximaal 10). Bij een gewonnen partij ontvangt de speler tevens 2 extra partijpunten (bij gelijkspel 1 extra partijpunt). Speelt de speler boven zijn te halen moyenne, dan ontvangt de speler nog 3 extra partijpunten (dit stimuleert zijn moyenneverbetering).

 

Voor alle zaken omtrent de competities van district Friesland een mail naar:
              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Elk andere vorm van communicatie is onwenselijk en wordt terzijde gelegd.
Waarom?  Omdat de communicatie dan eenduidig en overzichtelijk blijft voor de wedstrijdleider teams.
__________________________________________________________________________________
De wedstrijdleider teams gaat ervan uit
dat ieder zijn verantwoording neemt en de competitie eerlijk laat verlopen.
Van alle wijzigingen door wedstrijdleiders/teamleiders krijgt de wedstrijdleider teams automatisch een mail.  
Hij is dus van elke aanpassing op de hoogte.
Eenzijdige verplaatsingen zijn niet toegestaan.  Men dient altijd aan te geven wat de (geldige) reden van verplaatsing is. Dat kan men vermelden in het tekstblok onderaan de pagina, waar de nieuwe datum ingevoerd wordt.
Bij het niet vermelden van een geldige reden, volgt een waarschuwing. Het spreekt voor zich dat bij herhaling een heffing kan volgen.   Datum van ingang is 2 september 2019.

Dispensatie:
Moyennegrenzen zijn van toepassing voor:   B1 (0,440) en C1 (3,000)   -->  (zie DCR).
B1:  Dispensatie is verleend voor het opstellen van max 2 spelers onder de moyennegrens:  
Noordeling 4, Herberch fan Nylan 6, Cue Action.
Dit betekent, dat er voor bovenstaande teams altijd 1 speler boven de moyennegrens opgesteld dient te worden. Voor de andere teams in de B1 dienen er altijd 2 spelers boven de moyennegrens opgesteld te worden. Bovenstaande 3 teams kunnen niet deelnemen aan tussenrondes / gewestelijke finale / landelijke finale.
Dispensatie dagcompetitie:  

Dispensatie is verleend aan Jan v.d. Werf, Jaap Spaargaren en Sietse Vijver.
Dit op basis van de reglementen.  Deze spelers worden bij een eventueel kampioenschap uitgesloten van verdere deelname aan tussenrondes / gewestelijke finale / landelijke finale.


Let Op:  
Het is gebleken dat enkele spelers bij een wedstrijd verkeerd stonden opgesteld. bijv. speler 2 speelde als speler 3 en andersom.
De teamleider van het eigen team is hiervoor verantwoordelijk 
Daar waar de volgorde van spelers omgedraaid worden, worden de punten afgenomen voor die spelers die omgedraaid zijn. De individuele gemiddelden worden echter wel verwerkt. Daar komt bij, dat eventuele winstpunten naar de tegenstander gaan.

Spelers met NO. (er is geen verband met moyennes in andere competities zoals divisie)

Na 4 wedstrijden wordt het aanvangsmoyenne van een speler met NO opnieuw vastgesteld.
Als het moyenne lager blijkt dan het aanvangsmoyenne, dan wordt het moyenne niet aangepast tot de algemene herziening.   Zie WRLC 1.7 en 2.9.

Biljartpoint:
Verplaatsingen kunnen alleen gedaan worden naar een datum die maximaal 14 dagen na de geplande speeldatum ligt. Wil men naar een datum later dan 14 dagen na de geplande speeldatum, dan dient men toestemming te vragen aan de wedstrijdleider teams. 

Vanaf de laatste 5 rondes wordt het aantal dagen op 0 (NUL ) gezet.  Wedstrijden kunnen de laatste 5 rondes NIET verplaatst worden door de teamleiders. Men dient dan toestemming te vragen aan de wedstrijdleider teams.

Enkele belangrijke reglementen:
Art. B10-4 Kan een team op de betreffende speelavond niet op tijd en/of compleet verschijnen dan dient de teamleider van de tegenpartij hiervan 24 uur van te voren in kennis te worden gesteld om zodoende in gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen.
Art. B12-1 Een basisspeler mag in eenzelfde spelsoort en klasse in een andere poule maximaal 5 wedstrijden spelen als reservespeler. Binnen de poule maximaal 2 wedstrijden als reservespeler.
Art. B12-3  In de laatste vijf rondes van de competitie is een reservespeler niet toegestaan.
Art. B12-5  In de laatste vijf rondes van de competitie is het spelen van een dubbelpartij niet toegestaan.
Art. B12-6 In de laatste vijf  rondes van de competitie is het verzetten van een wedstrijd naar een speelweek later dan de geplande week niet toegestaan.
 
Voor het zonder toestemming van de Wedstrijdleider Teams verplaatsen van teamwedstrijden is het volgende van toepassing: 

Reglementen Heffingen en Maatregelen (KNBB Sectie Carambole) 6 c.
Het spelen van een wedstrijd op een andere datum en/of plaats zonder toestemming van de wedstrijdleider competitie: bij een eerste verzuim een schriftelijke waarschuwing, bij een volgend verzuim volgt sanctie.

 

Biljartpoint Teams

Uitslagformulier Teams

Intervaltabellen