Wedstrijdkalender

August 2019
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Login Form

Mededelingen

 

Aan de secretarissen van de verenigingen van KNBB District Friesland,

 
Op de afgelopen ALV van het district is het beroep van dhr. de Wilde behandeld met een stemming. De verenigingen stonden achter het besluit van het bestuur om het lidmaatschap van dhr. De Wilde van het district Friesland te beëindigen.
Inmiddels is er afgelopen dinsdag 25 juni een besloten vergadering geweest waaraan zo'n 9 verenigingen bij waren vertegenwoordigd.
Deze verenigingen hebben afgelopen donderdag, 27 juni, een gesprek gehad met het bestuur van het district. Hieruit is gebleken dat deze verenigingen bang zijn dat dhr. de Wilde een kort geding zal gaan aanspannen om het besluit van het districtsbestuur ( en bij stemming ook van de verenigingen) aan te vechten. Zij zijn vooral bang dat de kosten, hoe irreëel de bedragen ook zijn waar dhr. De Wilde mee schermt, volledig voor het district komen.
 
Als bestuur staan wij nog steeds achter het genomen besluit. Samenwerking met dhr. De Wilde is voor ons, ook in de toekomst geen optie.
 
Daarom hebben wij, ondergetekenden, dan ook besloten om per direct onze bestuursfunctie te beëindigen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Metro Voolstra, Johannes Miedema, Marina Scheffer, Wietse Oosterhof en Gerard Ketelaar.


 Mededeling van het districtsbestuur (24-4-2019)
 
 
De ledenvergadering ( ALV) van KNBB District Friesland zal gehouden worden op 22 mei 2019.
Locatie: Bar Societeit Noardeinde te Workum. 
Inmiddels hebben alle secretarissen van de verenigingen de uitnodiging voor de ALV ontvangen.
 
 

 
Mededeling van het districtsbestuur (7-8-2018)

Aan de secretarissen van de verenigingen aangesloten bij KNBB District Friesland,

Iedereen maakt tegenwoordig gebruik van Social Media. Het district Friesland heeft een facebookgroep waarin verschillende zaken op biljartgebied worden geplaatst.

Ook via whatsapp wordt er contact gezocht met de verschillende bestuursleden.

De bestuursleden hebben echter geen “zakelijke telefoon”, de telefoons in gebruik zijn privé. Bestuursleden zijn echter ook niet 24 uur per dag beschikbaar voor het beantwoorden van vragen via social media, whats-app of telefoon.

Om prive en Districtszaken gescheiden te houden heeft het Districtsbestuur het volgende besloten:

Er zal een groeps-whatsapp worden aangemaakt genaamd KNBB District Friesland.

Wedstrijdleiders van de verenigingen zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze groep.

Deze groep is bedoeld om belangrijke zaken door te geven aan de wedstrijdleiders (PK of Teams) of aan het bestuur. Bijv. spelers die zich afmelden, wijzigingen speeldata’s teams, doorgeven van data's voorrondes PK.

LET OP!! Alle informatie kan dus ook gelezen worden door ALLE deelnemers in de groep. Beperk je informatie tot het strikt noodzakelijke.

Het bestuur is gerechtigd om deelnemers die misbruik maken van de Whatsapp groep te blokkeren en/of te verwijderen. Verwijdering betekend ook dat u via een prive bericht geen contact meer op zult kunnen nemen en dat u dan contact zult moeten gaan opnemen via email.

Voor prive berichten via whatsapp zijn de bestuursleden van het district bereikbaar tussen 7 en 8 uur ’s avonds. Het kan zijn dat uw bericht wel wordt gelezen maar er dan niet direct op geantwoord zal gaan worden. U dient dan gebruik te maken de mogelijkheid om een email te versturen. Reactie op een mail zal plaatsvinden binnen 72 uur.

Ook hierbij geld dat misbruik kan resulteren in blokkade/verwijdering. Contact met het bestuur zal vanaf dat moment plaatsvinden via email, een reactie op email kunt u binnen 72 uur verwachten.

Dit protocol zal in werking treden op 15 augustus 2018. Gelieve uw wedstrijdleiders op de hoogte te brengen van dit protocol alsmede de mogelijkheid om in de KNBB Friesland groep te worden toegevoegd. 

Mocht het telefoonnummer van uw wedstrijdleider nog niet bekend zijn bij de Wedstrijdleider PK dan dient u dat z.s.m. kenbaar te maken aan Gerard Ketelaar. De groep is inmiddels aangemaakt. Is uw nummer al bekend bij Gerard dan kunt u hem verzoeken u toe te voegen aan deze groep.

Met vriendelijke groet,
Bestuur KNBB District Friesland