Wedstrijdkalender

February 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

Login Form

Mededelingen

Commissie Reglementen 
 Aan de secretariaten van de verenigingen vallende onder district Friesland.

De KNBB heeft per seizoen 2018-2019 het wedstrijdreglement landscompetitie (WRLC) en wedstrijdreglement dagbiljarten (WRD) aangepast wat betekent van ongeveer 64 pagina’s naar 13 pagina’s.

De districten moeten daarom de aanvullende reglementen maken waardoor het hopelijk weer compleet is.

Bij deze mailen wij u de DCR en DWRD (zie bijlagen)zodat u dat met uw achterban kan bespreken.

Bij vragen/suggesties kunt u mailen naar Jaap Spaargaren mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Eventueel meld u uw telefoonnummer in de mail zodat uw terug gebeld kan worden.

De vraag is of uw vereniging wel of niet akkoord gaat en dit voor 1 april wil mailen naar bovenstaand mailadres, zodat het op de jaarvergadering wellicht een hamerstuk kan worden. Bij geen reactie wordt er vanuit gegaan dat uw vereniging akkoord is.

IPV Mailen zijn de bovenstaande bestanden ook hieronder te downloaden:

Districts Competitie Reglement

Districts Wedstrijd Reglement Dagbiljarten

-- 
Met vriendelijke groet,
Marina Scheffer
Secretaris District Friesland
 

 
Officiële Mededeling KNBB District Friesland (dd 4-10-2018)
 
Aan alle wedstrijd- en team-leiders van het District Friesland,
 
Het bestuur van het district heeft, vooruitlopend op de aanvullende reglementen van het op te stellen Districts Competitie Reglement het volgende besloten om de competitie van dit seizoen 18/19 ordentelijk te laten verlopen. 

Deze aanvullingen op het DCR zijn geen nieuwe regels echter verwijzingen en verduidelijking van al bestaande regels in het WRLC.  
 
ARTIKEL B-3
5.  Een kwartier voor aanvang van een teamwedstrijd (19:30 aanvang) dienen de beide teams volledig speelbereid aanwezig te zijn. 
 
6. Wanneer een team een kwartier voor aanvang van de wedstrijd niet compleet is dienen er door de teamleiders afspraken worden gemaakt over het tijdstip wanneer de niet aanwezige speler speelbereid aan de tafel zal moeten verschijnen. Is de speler op het afgesproken tijdstip niet aanwezig dan word die speler een reglementaire nederlaag toegekend.
 
7. Wordt door de teamleiders geen overeenstemming bereikt dat wordt bij aanvang van de wedstijd de partij van de niet speelbereid aanwezige speler als reglementaire nederlaag toegekend. *  
 
Even ter veruidelijking: Een wedstrijd bestaat uit 3 partijen.
 
(7) Zegt teamleider A voor de wedstrijd 21.00 uur en teamleider B 22.00 uur en komt men niet tot overeenstemming dan is er voorafgaande aan de wedstrijd al sprake van een reglementaire overwinning.
 
 
Namens het bestuur KNBB District Friesland,
Wedstrijdleider Teams,
Johannes Miedema 
 

 
Mededeling van het districtsbestuur (7-8-2018)

Aan de secretarissen van de verenigingen aangesloten bij KNBB District Friesland,

Iedereen maakt tegenwoordig gebruik van Social Media. Het district Friesland heeft een facebookgroep waarin verschillende zaken op biljartgebied worden geplaatst.

Ook via whatsapp wordt er contact gezocht met de verschillende bestuursleden.

De bestuursleden hebben echter geen “zakelijke telefoon”, de telefoons in gebruik zijn privé. Bestuursleden zijn echter ook niet 24 uur per dag beschikbaar voor het beantwoorden van vragen via social media, whats-app of telefoon.

Om prive en Districtszaken gescheiden te houden heeft het Districtsbestuur het volgende besloten:

Er zal een groeps-whatsapp worden aangemaakt genaamd KNBB District Friesland.

Wedstrijdleiders van de verenigingen zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze groep.

Deze groep is bedoeld om belangrijke zaken door te geven aan de wedstrijdleiders (PK of Teams) of aan het bestuur. Bijv. spelers die zich afmelden, wijzigingen speeldata’s teams, doorgeven van data's voorrondes PK.

LET OP!! Alle informatie kan dus ook gelezen worden door ALLE deelnemers in de groep. Beperk je informatie tot het strikt noodzakelijke.

Het bestuur is gerechtigd om deelnemers die misbruik maken van de Whatsapp groep te blokkeren en/of te verwijderen. Verwijdering betekend ook dat u via een prive bericht geen contact meer op zult kunnen nemen en dat u dan contact zult moeten gaan opnemen via email.

Voor prive berichten via whatsapp zijn de bestuursleden van het district bereikbaar tussen 7 en 8 uur ’s avonds. Het kan zijn dat uw bericht wel wordt gelezen maar er dan niet direct op geantwoord zal gaan worden. U dient dan gebruik te maken de mogelijkheid om een email te versturen. Reactie op een mail zal plaatsvinden binnen 72 uur.

Ook hierbij geld dat misbruik kan resulteren in blokkade/verwijdering. Contact met het bestuur zal vanaf dat moment plaatsvinden via email, een reactie op email kunt u binnen 72 uur verwachten.

Dit protocol zal in werking treden op 15 augustus 2018. Gelieve uw wedstrijdleiders op de hoogte te brengen van dit protocol alsmede de mogelijkheid om in de KNBB Friesland groep te worden toegevoegd. 

Mocht het telefoonnummer van uw wedstrijdleider nog niet bekend zijn bij de Wedstrijdleider PK dan dient u dat z.s.m. kenbaar te maken aan Gerard Ketelaar. De groep is inmiddels aangemaakt. Is uw nummer al bekend bij Gerard dan kunt u hem verzoeken u toe te voegen aan deze groep.

Met vriendelijke groet,
Bestuur KNBB District Friesland

 

Belangrijke mededeling van het districtsbestuur!
 
Het bestuur heeft in een spoedoverleg besloten dat de stemming op de ALV(16-5-2018 te Wolvega) van de beide voorstellen te vinden in de Rapportage Teamcommissie niet volgens de statuten KNBB District Friesland is verlopen. We verklaren dan ook de uitslag van deze stemming ongeldig!
*Statuten KNBB District Friesland Art 20 en 20.4 en Art. 21 4a