Home

De ALV is gepland op dinsdag 25 augustus te Lollum.

De officiele uitnodiging volgt zsm.

Wij volgen de regels van het kabinet en de richtlijnen richtlijnen van het RIVM. Per vereniging wordt 1 afgevaardigde/stemgerechtigde uitgenodigd. Deze persoon dient zich vooraf aan te melden met opgave van naam, adres en telefoonnummer.

Wijziging op het DCR. 

Gevraagd is, om voor 1 juni 2020 te reageren op het voorstel. Er is slechts 1 enkele opmerking op het aangepaste DistrictsCompetitieReglement gekomen.

Uiterlijk 15 juni 2020 dient er van de verenigingen een akkoord te komen op de aanpassingen op het DCR. Indien er geen reactie komt van de verenigingen, dan gaan we ervan uit dat de aanpassingen akkoord zijn en kunnen deze op de ALV definitief aangenomen worden.

On-Line inschrijven

Teams kunnen on-line ingeschreven worden.Het inschrijfformulier is hiermee vervallen. De secretaris van elke vereniging heeft hiertoe rechten. Teamleiders kunnen geen teams inschrijven. 

De uiterste inschrijfdatum van 15 juni 2020 is verstreken. Er kunnen geen teams meer ingeschreven worden.

 

De competities waar District Friesland aan deelneemt vallen onder de sectie Carambole. Op de site van de KNBB staat alle informatie.           ==>   www.knbb.nl 

 

 


De KNBB heeft een Protocol verantwoord biljarten opgesteld,   ==>   Protocol verantwoord biljarten


TER INFO!!!

Heeft u een mailadres eindigend op @LIVE @ HOTMAIL @OUTLOOK en wilt u mail van de wedstrijdleiders PK's en Teams ontvangen?? Zorg er dan voor dat u regelmatig in uw "ongewenste mail" of "spam" box kijkt. 


Sinds medio 2017 word mail die verstuurd word vanaf @knbb-friesland.nl door deze mailproviders in deze mappen geplaatst. Na 10 dagen worden automatisch deze mappen geleegd!!! 


U kunt dit voorkomen door mail die u wel wilt ontvangen en die in deze mappen terecht komen aan te merken als "veilig" of de afzender toe te voegen aan uw adresboek. 


Bij voorbaat dank....


Account aanmaken voor deze site!!

Een account aanmaken voor deze site is mogelijk, alleen u krijgt alleen toegang tot beveiligde pagina's als Voorzitter, Secretaris of Wedstrijdleider van een Vereniging aangesloten bij KNBB District Friesland.
Arbiters, lid van Arbitervereniging Friesland, kunnen ook een account aanmaken.
Aanvragen voor een account worden gecontroleerd, bent u geen bestuurslid of arbiter dan zal uw account worden verwijderd!