Home

 

Hallo allemaal,

We wensen een ieder die op wat voor manier dan ook te maken heeft met het corona virus heel veel sterkte.

Op welke termijn zullen we weer vrij kunnen biljarten? We hebben er nog geen enkel zicht op.

Als de regering t.z.t. besluit om de toegang tot horeca en andere lokaliteiten weer vrij te geven, kunnen we hopelijk de keu weer ter hand nemen.  Dan kan het sociaal leven ook weer geleidelijk op gang komen.

Gezien de omstandigheden waarin we nu verkeren, kunnen we nog geen datum plannen voor de ALV.

Een vreemd einde van de competitie. Gezondheid is echter het allerbelangrijkste. Als we dit voorjaar en zomer goed doorkomen, hopen wij weer een nieuw seizoen te kunnen starten.

De tijd zal het leren.

Wat betekent dit voor ons:

Competitie Teams:  klik  -->   Hier

Individueel/PK’s       klik -->    Hier

De competities waar District Friesland aan deelneemt vallen onder de sectie Carambole. Op de site van de KNBB staat het besluit uitvoerig beschreven.           ==>   www.knbb.nl 

Laten we hopen dat we met z'n allen de strijd tegen het virus kunnen overwinnen.

Jogchum van der Gaast


De KNBB heeft een (Concept) protocol opgesteld,   ==>   Concept Protocol KNBB

zodra de definitieve versie beschikbaar is, komt de link op onze site


TER INFO!!!

Heeft u een mailadres eindigend op @LIVE @ HOTMAIL @OUTLOOK en wilt u mail van de wedstrijdleiders PK's en Teams ontvangen?? Zorg er dan voor dat u regelmatig in uw "ongewenste mail" of "spam" box kijkt. 


Sinds medio 2017 word mail die verstuurd word vanaf @knbb-friesland.nl door deze mailproviders in deze mappen geplaatst. Na 10 dagen worden automatisch deze mappen geleegd!!! 


U kunt dit voorkomen door mail die u wel wilt ontvangen en die in deze mappen terecht komen aan te merken als "veilig" of de afzender toe te voegen aan uw adresboek. 


Bij voorbaat dank....


Account aanmaken voor deze site!!

Een account aanmaken voor deze site is mogelijk, alleen u krijgt alleen toegang tot beveiligde pagina's als Voorzitter, Secretaris of Wedstrijdleider van een Vereniging aangesloten bij KNBB District Friesland.
Arbiters, lid van Arbitervereniging Friesland, kunnen ook een account aanmaken.
Aanvragen voor een account worden gecontroleerd, bent u geen bestuurslid of arbiter dan zal uw account worden verwijderd!