Reglementen

04-05-2020, - De secretarissen van onze verenigingen hebben op 4 mei een mail gekregen met daarin o.a. een voorstel tot het aanpassing van het DCR. Omdat de inschrijving voor teams sluit op 15 juni, verzoeken wij de verenigingen voor 15 juni akkoord te geven. Hieronder het huidige reglement alsmede het voorstel voor het aanvullend reglement.

Aanvullend (DCR) 2019-2020      en     Voorstel aanvullend DCR 2020-2021 

De bedoeling is om bij ingang van het nieuwe seizoen het reglement in werking te laten treden.


Statuten KNBB District Friesland

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacy Verklaring KNBB District Friesland
Model Privacy Verklaring AVG
Model Toestemmingsverklaring AVG
Model Lidmaatschapsaanvraag / Akkoordverklaring Verenigingen

 

Reglementen en interval           

Klik  hier voor alle KNBB reglementen

Aanvullend Disctrictscompetitieregelement (DCR) (2019-2020)       

Wedstrijd Reglement Dagbiljarten (WRD) (2019-2020)
 
Intervaltabellen
Spel en Arbitrage Reglement (SAR) (2019-2020)
Reglement Heffingen en Maatregelen (1-8-2018)