Teams

Teams kunnen voor het seizoen 2020-2021  on-line ingeschreven worden. Alleen de secretaris van de verenigingen heeft hiervoor rechten.  Het opgave formulier is nu niet meer nodig. Wijzigingen/moyennes kunnen niet ingevoerd worden, daarvoor dient een mail naar de competitieleider te worden gestuurd. 

Bij opmerkingen kunnen wensen ingevuld worden. Er zijn individuele moyenne grenzen voor B1 (0.44) en C1 (3.00). Het maximum aantal teams is voor deze 2 competities 14.  Zijn er meer inschrijvingen dan het maximum, dan gelden de teammoyennes.  Team(s) met het laagste teammoyenne worden dan in de B2 of C2 geplaatst.       

Teamleiders kunnen geen teams inschrijven. 

De uiterste inschrijfdatum van 15 juni 2020 is verstreken. Er kunnen geen teams meer ingeschreven worden.

Het bestuur gaat de inschrijvingen bekijken. Teams in de B1 en C1 moeten voldoen aan individuele moyenne-grenzen. Indien het bestuur van mening is dat een team beter kan uitkomen in een lagere klasse, dan zal dat met redenen worden teruggekoppeld naar de secretaris van de betreffende vereniging. Dispensatie kan volgens reglementen worden aangevraagd, maar wordt niet automatisch toegewezen.

Om de verenigingen tijd te geven voor hun planning, wordt eerst een CONCEPT planning op BP gezet.

De verenigingen kunnen datums/tijd aanpassen zonder overleg met de tegenstander.

Is het CONCEPT eenmaal definitief, dan dienen veranderingen in datum/tijd altijd met de tegenstander te worden afgestemd. 


UPDATE 15 April 2020

De competitie wordt op dezelfde manier beëindigd als aan het einde van de normale competitie. Er wordt een herziening gedraaid van de algemene moyennes. Er moeten door een speler wel minimaal 4 wedstrijden gespeeld zijn.

De uitkomst hiervan is het aanvangsmoyenne voor het nieuwe seizoen.  

De spelers die hun moyenne zien veranderen, krijgen hiervan een automatisch gegenereerd bericht.

 
District Friesland speelt volgens het Belgisch systeem:
Dit houdt in dat een speler voor iedere 10% van zijn te maken aantal caramboles 1 partijpunt ontvangt (maximaal 10). Bij een gewonnen partij ontvangt de speler tevens 2 extra partijpunten (bij gelijkspel 1 extra partijpunt). Speelt de speler boven zijn te halen moyenne, dan ontvangt de speler nog 3 extra partijpunten (dit stimuleert zijn moyenneverbetering).

 

Voor alle zaken omtrent de competities van district Friesland kun je mailen naar:
              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Elk andere vorm van communicatie is onwenselijk en wordt terzijde gelegd.
Waarom?  Omdat de communicatie dan eenduidig en overzichtelijk blijft voor de wedstrijdleider teams.
__________________________________________________________________________________
De wedstrijdleider teams gaat ervan uit
dat ieder zijn verantwoording neemt en de competitie eerlijk laat verlopen.
Van alle wijzigingen door wedstrijdleiders/teamleiders krijgt de wedstrijdleider teams automatisch een mail.  
Hij is dus van elke aanpassing op de hoogte.
Eenzijdige verplaatsingen zijn niet toegestaan.  Men dient altijd aan te geven wat de (geldige) reden van verplaatsing is. Dat kan men vermelden in het tekstblok onderaan de pagina, waar de nieuwe datum ingevoerd wordt.
Bij het niet vermelden van een geldige reden, volgt een waarschuwing. Het spreekt voor zich dat bij herhaling een heffing kan volgen.   Datum van ingang is 2 september 2019.

Let Op:  
Het is gebleken dat enkele spelers bij een wedstrijd verkeerd stonden opgesteld. bijv. speler 2 speelde als speler 3 en andersom.
De teamleider van het eigen team is hiervoor verantwoordelijk 
Daar waar de volgorde van spelers omgedraaid worden, worden de punten afgenomen voor die spelers die omgedraaid zijn. De individuele gemiddelden worden echter wel verwerkt. Daar komt bij, dat eventuele winstpunten naar de tegenstander gaan.

Biljartpoint:
Verplaatsingen kunnen alleen gedaan worden naar een datum die maximaal 14 dagen na de geplande speeldatum ligt. Wil men naar een datum later dan 14 dagen na de geplande speeldatum, dan dient men toestemming te vragen aan de wedstrijdleider teams. 

Vanaf de laatste 5 rondes wordt het aantal dagen op 0 (NUL ) gezet.  Wedstrijden kunnen de laatste 5 rondes NIET verplaatst worden door de teamleiders. Men dient dan toestemming te vragen aan de wedstrijdleider teams.

Enkele belangrijke reglementen:
Art. B10-4 Kan een team op de betreffende speelavond niet op tijd en/of compleet verschijnen dan dient de teamleider van de tegenpartij hiervan 24 uur van te voren in kennis te worden gesteld om zodoende in gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen.
Art. B12-1 Een basisspeler mag in eenzelfde spelsoort en klasse in een andere poule maximaal 5 wedstrijden spelen als reservespeler. Binnen de poule maximaal 2 wedstrijden als reservespeler.
Art. B12-3  In de laatste vijf rondes van de competitie is een reservespeler niet toegestaan.
Art. B12-5  In de laatste vijf rondes van de competitie is het spelen van een dubbelpartij niet toegestaan.
Art. B12-6 In de laatste vijf  rondes van de competitie is het verzetten van een wedstrijd naar een speelweek later dan de geplande week niet toegestaan.
 
Voor het zonder toestemming van de Wedstrijdleider Teams verplaatsen van teamwedstrijden is het volgende van toepassing: 

Reglementen Heffingen en Maatregelen (KNBB Sectie Carambole) 6 c.
Het spelen van een wedstrijd op een andere datum en/of plaats zonder toestemming van de wedstrijdleider competitie: bij een eerste verzuim een schriftelijke waarschuwing, bij een volgend verzuim volgt sanctie.

 

Biljartpoint Teams

Uitslagformulier Teams

Intervaltabellen