- Avondcompetitie

Inschrijven teams

Het invullen en opsturen van formulieren is vervangen door het on-line inschrijven van teams. De secretaris van elke vereniging heeft rechten om teams in te schrijven. 
Ingeschreven teams kunnen niet door de secretaris gewijzigd worden. Daarvoor dient een mail naar de competitieleider gestuurd te worden.  

Aanvang Competitie 2020-2021

Het ligt in de bedoeling om de eerste week van september te starten met de competitie. De planning zal hierop gestemd worden. Mocht het Kabinet anders besluiten, dan wordt de situatie uiteraard anders. 
Bij het plannen van de competitie zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met voorrondes PK (libre en driebanden), zodat er minder wedstrijdverplaatsingen zullen zijn. Zie hiervoor de weekplanner bij formulieren. 
 

Reglementen en interval                               

Wedstrijd Reglement Landelijke Competitie (WRLC) (2019-2020)
Aanvullend Disctrictscompetitieregelement (DCR) (2019-2020)
Intervaltabellen
 
Link naar        ==>      Biljartpoint Teams