- Dispensaties

Dispensatie Avondcompetitie
Moyennegrenzen zijn van toepassing voor:   B1 (0,440) en C1 (3,000)   -->  (zie DCR).

B1 en C1:  Dispensatie kan worden verleend voor het opstellen van max 2 spelers onder de moyennegrens. Dit betekent, dat er voor deze teams altijd minimaal 1 speler boven de moyennegrens opgesteld dient te worden. Voor teams zonder dispensatie dienen er altijd minimaal 2 spelers boven de moyennegrens opgesteld te worden. 

 

C1:  In deze klasse kunnen ook andere spelsoorten gespeeld worden (LGH, kader, bandstoten).  

Teams met dispensatie-spelers kunnen niet deelnemen aan tussenrondes / gewestelijke finale / landelijke finale.

 

 

Dispensatie Dagcompetitie 
Dispensatie kan hier individueel verleend worden. Dit op basis van de reglementen dagcompetitie.  Deze spelers worden bij een eventueel kampioenschap uitgesloten van verdere deelname aan tussenronde / gewestelijke finale / landelijke finale.