- Dispensaties

Dispensaties:
Moyennegrenzen zijn van toepassing voor:   B1 (0,440) en C1 (3,000)   -->  (zie DCR).
B1:  Dispensatie is verleend voor het opstellen van max 2 spelers onder de moyennegrens:  
Noordeling 4, Herberch fan Nylan 6, Cue Action.
Dit betekent, dat er voor bovenstaande teams altijd minmaal 1 speler boven de moyennegrens opgesteld dient te worden.
 
Voor de andere teams in de B1 dienen er altijd minimaal 2 spelers boven de moyennegrens opgesteld te worden. Bovenstaande 3 teams kunnen niet deelnemen aan tussenrondes / gewestelijke finale / landelijke finale.

 

Dispensatie dagcompetitie:  

Dispensatie is verleend aan Jan v.d. Werf, Jaap Spaargaren en Sietse Vijver.
Dit op basis van de reglementen.  Deze spelers worden bij een eventueel kampioenschap uitgesloten van verdere deelname aan tussenronde / gewestelijke finale / landelijke finale.