Verenigingen

De volgende verenigingen zijn lid van KNBB District Friesland:

Harlingen, locatie de Noordeling Kanaalweg 14  8861KE  te Harlingen

de Friesche Club, (WWW) Ruiterskwartier 57, 8911 BP Leeuwarden

Dronrijp, Café de Posthoorn, Brêgebuorren 10, 9035 AR Dronrijp

Biljartvereniging DE BLEEK :p/a Café DE NOTARIS, Dijkstraat 44, 8801 LW Franeker

Rondom Speellokaal: De Bogt fan Gunee, Vijverstraat 1, 8801 TT Franeker

Pieter Stuyvesant,Sportcentrum, Grindweg 124, 8471 EM Wolvega

Jan Wiemers, Hotel v.d. Meer, Woudweg 1, 9101 VH Dokkum

Cue Action, Clublokaal Biljart- en Poolcentrum N-Joy Drachten

De Klameare, (WWW) Kultuurhus Klameare, Merk 1, Workum

Lollum/Waaksens,Dorpshuis, Schoolbuurt 8, 8823 SP Lollum

BC Akkrum,Café Kromme Knilles, Heechein 42, 8491 EM Akkrum

BC Britsum,Britsenburgh, M. van Coehoornwei 16a, 9055 MC Britsum

BC Gorredijk, (WWW)  Clubhuis De Trochstjitter, Leitswei 17, 8401 CL Gorredijk

de Bargebeck (WWW), Zalencentrum in Sint Nicolaasga, Baron van Hardenbroekstraat 3, 8521 KA Sint Nicolaasga

DBC Sneek, BSC Dirk van der Veen Alexanderstraat 3 8606 VP Sneek

Nea Tocht,Us Doarpshus Munkedyk 15 8611 JP Gaastmeer

de Smidte,Stadscafe en Pub de Smidte, Sud 106-108, 8711 CX, Workum

N-Joy,Biljart- en Poolcentrum N-Joy Drachten

BC De Bosk, Cafe ,Boskwei 10, 9299 HT  Zwagerbosch

Lekkum, Dorpshuis Lekkum, De Weeme 18, Lekkum

T.O.G. Dorpshuis De Tuolle, Komelkerspaed 4, Tersoal

Spider, Cafe Spider, Balk

BSC Biljartschool Dirk van der Veen Alexanderstraat 3 8606 VP Sneek

B.C. De Herberch fan Nylan Ingenawei 1 8771 SN Nijland

B.V. Kaldeklets , De Klaster 1 8584 Hemelum

Bv 't Skoat, Café Skoat, Marktweg 2, 8451 CE Oudeschoot

BC De Bierhalle, Cafe , Hoofdstraat 7, 9001 AM Grou

De Trochstompers, Sporthal De Wier, De Telle 21, 9247 BH Ureterp

Krul Woudsend, Julianaplantsoen 10, 8551 NN Woudsend

Biljartvereniging De Stins, Frisia 28A, 8801 PP Franeker

BC Noardeinde, Noard 184, 8711 AM Workum 

BC De Nostalgie, De Brink 6, 8567 JD Oudemirdum

 

Contactinformatie Verenigingen

Club en team tenues Verenigingen